.

.

AKTUALIZOVAŤ NAJNOVŠIE ČLÁNKY

Mimozemský život, kto neprečíta neuverí, kto nás vlastne stvoril ?

  • PDF
7432
Like!

mimozemstania-veu

V roku 1849 sa anglický archeológ a prieskumník Sir Austen Henry Layard ocitol medzi ruinami starého Babylonu v južnej Mezopotámii. Práve tam objavil prvé zlomky toho, čo sa stalo jednou z najspornejších hádaniek archeológie – tabuľky s klinovým písmom.

.

.

V tomto starom texte sú príbehy, ktoré sa záhadne podobajú na biblické príbehy o stvorení, božstvách a dokonca je v nich zmienka o veľkej potope a obrovskej arche ako útočisku pred ňou. Odborníci strávili desaťročia lúštením týchto zložitých symbolov. Jedným zo zaujímavejších aspektov klinového písma je vývin znakov od pôvodných piktogramov sumerského jazyka ku klinovitým ťahom akkadského a asýrskeho písma.

 

S myšlienkou, že už táto stará civilizácia vedela o vzdialených hviezdnych systémoch a že bola v kontakte s mimozemským životom, prišiel kontroverzný bádateľ a spisovateľ Zecharia Sitchin. Vo svojej knihe „Ancient Alien Theory“ (Teória starovekých mimozemšťanov) popisuje začiatky mezopotámskej spoločnosti a istému druhu bytostí známemu ako Anunnaki, ktorí pricestovali zo vzdialenej 12. planéty Nibiru.

.

.

Najčastejšou témou je pre archeológov práve pôvod Anunnaki. Príbehy sú oficiálne považované aj za indície o stvorení. Zmienky o vzdialenej Anunnaki, ale s mnohými menami pozmenenými alebo inými, môžeme nájsť v ďalších textoch, hlavne v knihe Genezis v židovskom a kresťanskom náboženstve.

 

Niet pochýb o tom, že príbehy o stvorení „neba a zeme“, myšlienka stvorenia na obraz vyššej bytosti, ako aj známe príbehy o Adamovi a Eve či Noemovej arche ukazujú záhadne podobné vyobrazenia pôvodu nášho druhu. Otázkou ale je, či sú tieto kamenné dosky staršie ako Biblia.

 

Existujú reálne dohady a myšlienka, že nielenže planéta Nibiru existuje, ale aj to že Anunnaki boli mocným mimozemským druhom schopným vytvárať mnoho genetických experimentov a manipulácie.

mimozemstan1

Presvedčivosť týchto argumentov podporuje aj nedávne zistenie vedcov, že pred približne 10000 rokmi pravdepodobne došlo ku globálnej katastrofe v podobe povodne. Mohlo dôjsť k veľkému úbytku ľudskej populácie a civilizácia začala opäť vznikať od začiatku. Avšak existovala „archa“ alebo nejaká loď, ktorá dokázala zachrániť malé percento populácie pre neskorší vznik novej civilizácie? Ak áno, bola to skutočná mimozemská vesmírna loď, alebo často spomínaná obrovská drevená loď ?

 

A kde sú teraz ?

 

Zostáva otázka, že ak bol náš druh stvorený mimozemskou civilizáciou, kde sú teraz títo naši stvoritelia? Takmer 31000 spomínaných starých hlinených tabuliek je dnes uložených v Britskom múzeu a väčšina z nich nebola doteraz preložená. Mnohé z textov sú len úlomkovité a neúplné a znemožňujú porozumieť celku, takže ich zatial nikto nedokázal rozlúštiť.

 

Zaujímavé na klinovom písme je to, že v priebehu niekoľko tisíc rokov sa spôsob zapisovania jazyka zmenil dramaticky z ranej formy piktogramov k reinterpretácii starých znakov do zárezov klinového tvaru v niekoľkých neskorších mezopotámskych civilizáciách a neexistuje žiadne jednotné pravidlo pre preklad.

mimozemstan2

Vidíme príklad klinového písma, ktoré umožnilo pisárovi efektívne využiť jeden nástroj odtlačením do mäkkej hlinenej tabuľky smerom sprava doľava. Ako sa vyvíjali jazyky, vyvíjalo sa aj písmo a medzi rokmi 4000 a 500 p.n.l. sa významy slov zmenili, aby odrazili vplyv Semitov, ktorí dobyli Mezopotámiu. V pôvodnej forme mohol mať piktogram rôzne významy v závislosti od kontextu. Časom sa písmo stále viac menilo a počet znakov sa znížil z 1500 na 600.

 

Ale prečo práve planéta Zem?

mimozemstan3

Sitchin zastáva nezvyčajný pohľad na dôvod prítomnosti Anunnaki bytostí tu na Zemi. Podľa jeho výskumov sa tieto bytosti objavili po tom, ako Nibiru vstúpila do slnečnej sústavy a po prvýkrát prišli na Zem pravdepodobne pred 450000 rokmi. Hľadali tu nerasty, minerály, rádioaktívne horniny, zlato a podobne, ktoré tu aj našli a ťažili. Sitchin tvrdí, že títo takzvaní „bohovia“ mohli byť obyčajní prieskumníci expedície vyslanej z planéty Nibiru na Zem.

 

Túto teóriu akademici a uznávaní archeológovia na celom svete zamietli ako absurdnú. Je veľa teoretikov zaoberajúcich sa starovekými mimozemšťanmi, ktorí zamietajú Sitchinove teórie kvôli nedostatku empirických dôkazov a jeho preklad tabuliek neuznávajú ani mnohí experti na klinové písmo.

mimozemstan4

Napriek tomu niektorí moderní výskumníci veria, že časti Sitchinovej práce sú opodstatnené a mohli by pomôcť pri prekladoch ďalších tabuliek a príbehov o starovekých ľuďoch.

 

K týmto novým výskumníkom patrí napr. Michael Tellinger, ktorý sa domnieva, že našiel presvedčivé dôkazy podporujúce Sitchinove nepodložené tvrdenia z minulého storočia. Tellinger tvrdí, že existujú dôkazy ťažby zlata v častiach južnej Afriky a že niektoré odkazy v Sitchinových prekladoch sumerských textov by sa mohli týkať skutočných miest v tejto časti sveta s pamiatkami a megalitickými štruktúrami, ktoré sa zhodujú s príbehmi.

mimozemstan5

Neustále bádania predstavujú pre ľudstvo úplne nové poznania o pôvode našej civilizácie.

Zdroj internet

Prečítajte si aj ďalšie zaujímavé články.

Najčítanejšie Zaujímavosti

Zaujímavé stránky:

zahradnecentrum

ovocieazelenina