.

.

AKTUALIZOVAŤ NAJNOVŠIE ČLÁNKY

Aké sú nárečia na Slovensku ? Ktoré je najkrajšie?

  • PDF
3956
Like!

v-kroji-pernik

Iný kraj, iný mrav, alebo iný kraj, iné nárečie. Ak by sa stretol východniar so záhorákom, asi by si veľmi nerozumeli.

.

.

Pretože tieto dve územia majú veľmi odlišné nárečie. Človeku stačí započuť pár slov z rozhovoru a vie si zaradiť človeka, skadiaľ pochádza. Niektorí hovoria mäkko, iní zase zaťahujú, alebo spievajú a ďalší hovoria tvrdo. Nárečie sa dedí z generácie na generáciu ústnym podaním. Tvoria ho nespisovné slová používané skôr v domácom prostredí. Na Slovensku je vyše 30 nárečí, ktoré sa ešte začleňujú sa do nárečových skupín. Jazykovedci rozdelili nárečia na :

- miestne (zemepisné) nárečia, vymedzené geograficky

- dobové nárečia, viažu sa na isté historické obdobie

- sociálne nárečia, slang, žargón používaný len istými spoločenskými vrstvami

- profesné nárečia , žargón a slang odborníkov a znalcov z určitej profesijnej oblasti

Miestne nárečia sa vzťahujú len k určitému regiónu a majú hovorený charakter. Slovenské nárečie sa začalo tvoriť už v stredoveku. Vtedajšie rozdelenie územia Slovenska do žúp sa odrazilo aj na dnešnom pomenovaní jednotlivých nárečových oblastí. Nárečia niektorých žúp sú si podobnejšie, u iných badať značné rozdiely.

Delenie slovenských nárečí podľa žúp:

Západoslovenská župa

- Bratislavské nárečie

- Nitrianske nárečie (s výnimkou hornonitrianskeho)

- Trnavské nárečie

- Tekovské nárečie (na západ od Vrábľov)

Stredoslovenská skupina

- Liptovské nárečie

- Oravské nárečie

- Turčianske nárečie

- Hornonitrianske nárečie

- Zvolenské nárečie

- Tekovské nárečie (na sever od Vrábľov)

- Hontianske nárečie

- Novohradské nárečie

- Gemerské nárečie

Východoslovenská skupina

- Spišské nárečie

- Abovské nárečie

- Šarišské nárečie

- Zemplínske nárečie

- Nárečie slovenskej časti bývalej Užhorodskej stolice

.

.

Najčítanejšie Zaujímavosti

Zaujímavé stránky:

zahradnecentrum

ovocieazelenina