.

.

AKTUALIZOVAŤ NAJNOVŠIE ČLÁNKY

Čo robiť, keď sa vám stratí dieťa

  • PDF
3282
Like!

stratene-deti

Ešte pred chvíľou tu bol! Davy ľahostajne prúdia okolo a váš trojročný drobček nikde ...

.

.

Pre rodičov malých detí snáď neexistuje horšia nočná mora ... Ako sa v takomto prípade zachovať?

Dieťa v ohrození

V naprostej väčšine prípadov plnia štatistiky deti, ktoré utečú z výchovného ústavu. Môžu ale utiecť aj od rodiny, byť unesené alebo sa len stratiť, nákupné a zábavné centrá, mestská doprava, veľká ihrisko, neznáme miesta na dovolenke, toto sú najrizikovejšie miesta .

Únosy sú ojedinelé a ich motívom zvyčajne bývajú nevyriešené vzťahy medzi rodičmi. Problém predstavujú najmä deti unesené jedným z rodičov nezákonne do cudziny. Úrad pre medzinárodnú právnu ochranu detí takýchto prípadov rieši zhruba štyridsať za rok, pričom dostať deti späť je väčšinou veľmi problematické. Najčastejšie sú deti unášané do Čiech, do Anglicka, do Nemecka a do USA. Spory trvajú aj niekoľko rokov a majú na deti veľmi negatívny psychický dopad.

Najmenší podiel nezvestných predstavujú deti, na ktorých bol spáchaný násilný trestný čin, či už s sexuálnym alebo finančným motívom.

Stačí chvíľku nedávať pozor

Veľa malých detí sa stratí rodičom v nákupnom centre. Čo teraz? Nebehajte zmätene medzi regálmi, ale okamžite informujte pracovníka na informáciách, na pokladni, alebo sbs. Ich prostredníctvom sa informácia rozšíri najrýchlejšie. Poskytnite im číslo svojho mobilného telefónu, aby vám mohli nájdenie dieťaťa ihneď oznámiť.

Stratilo sa dieťa na rušnej ulici, na neznámom mieste  alebo vystúpilo či nastúpilo do prostriedku hromadnej dopravy. Veľký problém ... Hneď informujte políciu. Platí pravidlo - čím je dieťa mladšie, tým rýchlejšie prípad ohláste. Hrozí totiž nebezpečenstvo úrazu. Polícia to oznámi hliadkam v teréne, kontaktuje zložky integrovaného záchranného systému, prípadne zriadi pátraciu akciu do ktorej zapojí psovodov, hasičov, dobrovoľníkov a špeciálnu techniku.

Rodičia by mali byť schopní odovzdať policajtom aktuálnu fotku dieťaťa, popis jeho oblečenia, informáciu o zdravotnom stave a užívaných liekoch, opis zvláštnych znamení, presný čas, kedy bolo dieťa videné naposledy a kam sa chystalo, informáciu, aké sú jeho záľuby a zvyky. Mali by tiež kontaktovať príbuzných a kamarátov pre prípad, že by sa dieťa objavilo u nich. Ak si v priebehu pátrania na niečo spomenú, mali by to oznámiť polícii, niekedy stačí aj drobný postreh, ktorý je v dôsledku veľmi dôležitý.

Nevrátil sa domov ...

Rodičia väčších detí by mali mať prehľad o tom, kde a s kým sa ich dieťa schádza a kedy sa vráti. Ak neprídu v dohodnutú hodinu, je najdôležitejšia nepanikáriť. Je dôležité poznať kamarátov svojich detí a mať telefonický kontakt na ich rodičov. Hľadanie by ste mali začať práve tu. Ak je to možné, jeden z rodičov by mal zostať doma na telefóne a druhý hľadať vonku. Za úvahu stojí aj možnosť, či dieťa nie je u príbuzných. Vždy je nutné podnikať všetky spomínané kroky uvážene a systematicky.

Aj tu platí pravidlo, čím je dieťa mladšie, tým rýchlejšie by mal byť prípad ohlásený polícii. Ak sa dieťa stratilo v noci, volajte na linku 158. Čo by ste naopak nemali robiť? Predovšetkým sa neodporúča bez prestania volať nezvestným deťom, ak telefón nedvíhajú. Je potrebné šetriť batériu mobilu, kým sa nevybije, pretože polohu zapnutého telefónu je polícia schopná lokalizovať.

Našli Vaše dieťa ? A je živé a zdravé! Nech už bola príčina akákoľvek, nepátrajte po nej hneď. Najskôr je na mieste dieťa objať a pohladiť. Určite ste zažívali veľký strach, ale nezahrnujte ho záplavou výčitiek a otázok, prečo sa neozývalo a kde bolo. Na to bude čas neskôr.

.

.

Najčítanejšie Zaujímavosti

Zaujímavé stránky:

zahradnecentrum

ovocieazelenina