.

.

AKTUALIZOVAŤ NAJNOVŠIE ČLÁNKY

HTC EVO 3D Broken capacitive button problem solved today!

  • PDF
4707
Like!

htc-capacitive-button-dont-work-2

HTC EVO 3D big problem - Broken capacitive button !!! Htc Evo 3D Veľký problém, nefungujú kapacitné tlačítka!

.

.

After updating software on the phone, or just any rom after flash, mysteriously stopped working lowest 4 capacitive keys that were completely wrong. Did not respond to movement or light touch, even when lit. Buttons home, menu, back, search not work.

Display responded normally to touch.Phone was the first fully functional. Everything worked as it should and the capacity to 100 percent! I did rooting + recovery Htc Evo 3d - phone still worked 100 percent! Even buttons.But I wanted to try other rom, so I started to flash.

When I installed a new rom, so I suddenly stopped working on all Htc bottom four capacitive sensor buttons - do not respond at all to the touch even when lit!The display reacts to everything works fine but the buttons do not go, I thought it was just a software problem, it worked before, about the new rom contain some incompatible bad drivers or what! I tried and installed in 5 days about 15 new rom and all was not working the same problem!

I have hboot 1.53.0007 s-on. I installed the official softwer "Ruu"- latest ics / locked bootloader I /, start fine, but buttons do not work!!

So I tried to install KingCobra3D ICS 1.6 rom or Virtuous Shooter v3.0.5.

How to fix, restart and operationalize the sensor button? we have achieved in this way:

Miraculously, I was with a friend today for a walk in the park and we took pictures, it was not something I switch on the camera, so I gave the phone to a friend and he hands the camera off all unnecessary updates and features.

And this: Focus Facial, Geo-tag in photosautomatic, upgradesound fotos, grid, automatically pass - and turn it off!

So definitely first off all updates and sending errors in the whole phone.! And suddenly, as if swing the magic wand we

both cheered and capacitive sensor buttons started to work! A are exactly the same as having a 100 percent fully functional. Outside was -6 degrees Celsius, so I do not know if the frost does not affect it.:)

If you have not, this does not work, try another one my proven option, remove the sim card and memory card, flash official firmware: RUU

I found that this "a software bug!!" make a phone camera!!Because the camera has automatically

on certain settings and other nonsense!A guy who does not understand it, so I think that has a broken phone and give it in for repair and replacement digitizer! The servicing Htc certainly know about the problem and deliberately silent to their people to repair worn equipment and money they conceded "supposedly" for repairs! Fuck!

htc-capacitive-button-dont-work

Neodporúčame robiť akékoľvek úpravy na telefóne, aby nevznikli takéto problémy! radšej ten telefón ani nekupovať! Keď sa už také niečo stane, treba prísť na riešenie.

Príklad nefunkčnosti si môžete pozrieť na videu:

HTC EVO 3D Nefunkčné kapacitné tlačítka, nefungujú spodné home, menu, späť, hladať

problém bol vyriešený dnes !

Po aktualizácii sotftwéru na telefóne, alebo po naflashovaní hocijakej rom, prestali záhadne fungovať 4 spodné kapacitné tlačítka, ktoré boli uplne v poriadku. Nereagovali na pohyb, ani ťuknutie, aj keď svietili. Displej reagoval na dotyky normálne.

Telefón bol spočiatku plne funkčný. Všetko fungovalo tak ako má aj kapacitné tlačítka na 100 percent!

Urobila som rooting + recovery Htc Evo 3d - telefón fungoval stále na 100 percent !!!  Aj tlačítka.

No chcela som vyskúšať aj iné rom, tak som začala flashovať. Keď som nainštalovala novú rom, tak zrazu mi prestali na Htc fungovať všetky spodné štyri senzorové kapacitné tlačítka - nereagujú vôbec na dotyk aj keď svietia!

Displej reaguje v pohode všetko funguje len tie tlacitka nejdú, myslela som si, že je to len softwérový problém, pretože predtým fungovali, asi tie nove rom obsahujú nejaké nekompatibilné zlé ovládače alebo čo!!

Vyskúšala som a nainštalovala za 5 dní asi 15 nových rom a na všetkých bol rovnaký problém nefungovali tlačítka !

Mám hboot 1.53.0007 s-on. Nainštalovala som oficiálny softwer ruu, najnovší ics/uzamkla som bootloader/, nabehol v pohode, ale tlačítka nefungujú!!!!

Skúste nainštalovať KingCobra3D ICS 1.6 rom, alebo Virtuous Shooter v3.0.5.

Ako to opraviť, znova spustiť a sfunkčniť tie senzorové tlačítka? Nám sa to podarilo týmto spôsobom:

Ako zázrakom som bola dnes s priateľom na prechádzke v parku a sme sa fotili, nešlo mi niečo vo fotoaparáte prepnúť, tak som dala telefón do rúk priateľovi a on na fotoaparáte povypínal všetky nepotrebné aktualizácie a funkcie.

A to:

zaostrovanie tváre

geoznačky vo fotkách

automatické vylepšenie

zvuk uzávrierky

mriežka

automaticky odovzdať - aj to vypnúť!!!

Takže určite najprv povypínajte všetky aktualizácie a odosielanie chýb aj v celom telefóne.!

A zrazu ako keď švihnete čarovným prútikom sme obaja zajásali a senzorové kapacitné tlačítka začali pracovať!!! A pracujú presne tak ako majú na 100 percent sú plne funkčné. Vonku bolo - 6 stupnov celzia, takze neviem či aj mráz nemá na to vplyv, aj keď v Taiwane nemrzne. :)

Zistila som že túto "softwérovú chybu !!!!!!" robí v telefóne fotoaparát !!!!

Pretože fotoaparát ma automaticky pozaškrtávané určité nastavenia a iné hlúposti !

Ak Vám ani toto nepomôže, skúste ešte jednu moju overenú možnosť, vytiahnite sim kartu a pamäťovú kartu, nafleshujte oficialny firmware: RUU na váš typ telefónu.

A ten kto tomu nerozumie, tak si pomyslí že má pokazený telefón a dá ho do servisu na opravu a výmenu digitizéru! V servisoch Htc určite o tomto probléme vedia a zámerne mlčia, aby im ľudia na opravu nosili prístroje a oni inkasovali peniaze "akože" za opravy !

.

.

ODPORÚČAME:

Ako si vybrať správny notebook?

Technická novinka ASUS Padfone 2

Chytré telefóny z nás robia otrokov Pozeráme na ne každých šesť minút, 150 krát denne!

Z chlapca sa stal milionár. Na čom zbohatol?

tags: problem htc evo 3d nefunguju tlacitka

Najčítanejšie Zaujímavosti

Zaujímavé stránky:

zahradnecentrum

ovocieazelenina