.

.

AKTUALIZOVAŤ NAJNOVŠIE ČLÁNKY

Pre poľovníkov informačný kalendár lovu zveri na rok 2013

  • PDF
5255
Like!

kalendar-lovu-zveri-2013

Kedy sa môžeme vybrať na poľovačku, máte už spravené nové skúšky z poľovníctva ?

.

.

Poľovnícky kalendár lovu zveri 2014 SR

Vlastnosti poľovníka ako človeka lovca

Začalo sa loviť pre potrebou človeka sa nasýtiť a práve preto začal nekontrolovane zabíjať zver. Neskôr, keď lov už nebol existenčnou otázkou nastal nový problém - a to neprimerané zabíjanie zveri. Toto súvisí za akých podmienok sa tvorilo a charakterizovalo každého poľovníka.

Tu vzniká nový pojem a to je morálka v poľovníctve - sú to odborné znalosti spojené s láskou k prírode a správaniu sa poľovníka k ostatným poľovníkom. Poľovník by mal pracovať na poľovníctve z rozvahou, sebaovládaním a skromnosťou, mal by poznať patričné zákony a dodržiavať nesporné poľovnícke zásady.

1. Poznať dobre život zveri, prírodu a staré poľovnícke obyčaje

2. Lásku k prírode a zveri prejavovať ochranou a starostlivosťou o prostredie v ktorom zver žije

3. Pri love sa správať rozvážne, dodržiavať zákon a neloviť zver nečestným spôsobom

4. V kolektíve byť ochotným a družným

5. Vzorne sa starať o poľovníckeho psa

6. Zabraňovať znehodnocovaniu zveriny včasná dohľadávka

Toto je len stručná charakteristika človeka, aký by mal byť i v dnešnej dobe poľovník.

Treba sa sebakriticky zamyslieť, dať ruku na srdce a povedať si: " Som ten pravý poľovník? "

revir1

revir2

Okrem území:

V okrese Rožňava a Košice okolie na území národného parku Slovenský kras vrátane územia západne od štátnej cesty od obce Háj cez obec Turňa nad Bodvou až po hraničný priechod Dvorníky,

v okrese Čadca na území severovýchodne od štátnej cesty od hraničného priechodu Bumbálka po obec Makov a severozápadne od rieky Kysuca a jej ľavostranného prítoku - potoka Oščadnica až po obec Oščadnica, od obce Oščadnica je územie ďalej ohraničené južnou hranicou katastrálneho územia obce Oščadnica až po štátnu hranicu s Poľskou republikou.

muflón samec vo zverniciach celoročne

v bažantniciach od 1. októbra do 28. februára; lov sokoliarskymi dravcami obe pohlavia od 1. septembra do 31. decembra,

v bažantniciach od 1. septembra do konca februára.

V samostatných a uznaných bažantniciach možno loviť celoročne kunu lesnú, kunu skalnú, jazveca lesného, sojku škriekavú, havrana čierneho, čajku smejivú, straku čiernozobú a vranu túlavú.

Na plôdikových rybníkoch a rybníkoch s chovom násadových rýb možno loviť aj čajku smejivú po celý rok a na ostatných rybníkoch od 1. augusta do 30. novembra

V poľovných lokalitách tetrova hoľniaka, tetrova hlucháňa a v poľovných revíroch s plánovaným chovom jarabice poľnej možno loviť celoročne sojku škriekavú, kunu skalnú, kunu lesnú, straku čiernozobú a vranu túlavú.

Loviť sliepku bažanta poľovného možno len v bažantniciach, kde sa vypúšťajú umelo odchované bažantie kurčatá alebo dospelé jedince – sliepky; loviť ju možno od 1. októbra do konca februára.

Ak deň pred prvým dňom času lovu alebo deň po poslednom dni času lovu pripadne na sobotu alebo na deň pracovného pokoja, možno loviť aj v tento deň.

Vo zverniciach možno lov zveri, na ktorej chov zvernica slúži, vykonávať aj od 1. januára do 31. januára.

Poľovnícky pozdrav: Už od dávna sa poľovníci na poľovačkách navzájom zdravia pozdravom Lovu zdar ! Bežným pozdravom poľovníkov pri dennom, spoločenskom a úradnom styku je Poľovníctvu zdar!

.

.

Posledná pocta malej a veľkej ulovenej zveri

Vzdanie pocty ulovenej zveri je prejavom našej úcty k nej. Posledná pocta zveri (malej) sa vykonáva ceremoniálom, ktorý má svoje pravidlá. Okolo zveri sa urobí obruba z čečiny a na štyroch rohoch sa zapália vatry. V čele stoja funkcionári, oproti nim lesničiari, po pravej strane od funkcionárov stoja strelci, oproti nim honci a personál. Zver sa ukladá na pravý bok - každý 10. kus zveri sa povytiahne o polovicu dĺžky tela. Zoskupuje sa do vyrovnaných radov od najväčšej po najmenšiu v poradí diviak, líška, u malej zveri líška, zajac, bažant. Slávnostné signály, fanfáry si účastníci vypočujú s obnaženými hlavami. Zver nik nesmie prekračovať. U veľkej trofejovej zveri prejavujeme poslednú úctu aj posledným hryzom, resp.posledným zobom odlomeným (nie odrezaným) konárikom ihličnatého alebo listnatého stromu z blízkosti miesta uhynutia zveri. Konárik vložíme do papule, alebo zobáka. Ďalší konárik sa položí na telo ulovenej zveri ležiacej na pravom boku. Odlomená strana smeruje u samčej zveri k hlave, u samičej naopak (zvýraznenie parožia a materstva).

Poľovníctvu a Lovu zdar !

Najčítanejšie Zaujímavosti

Zaujímavé stránky:

zahradnecentrum

ovocieazelenina