.

.

AKTUALIZOVAŤ NAJNOVŠIE ČLÁNKY

Marihuana negatívne účinky na zdravie, silná závislosť!

  • PDF
4730
Like!

marihuana-planta

Marihuana je droga, ktorá sa pripravuje z usušených a rozomletých listov, plodov alebo kvetov rastliny rodu konopa.

.

.

Hlavnú účinnú látku marihuany predstavuje delta 9 tetrahydrokanabinol alebo skrátene THC. Najvyššiu koncentráciu účinných látok majú mladé lístky a kvety tzv. šišky na vrcholci samičej rastliny, pričom smerom ku koreňu účinných látok ubúda. Marihuana je u nás najrozšírenejšou nelegálnou drogou, ktorá sa užíva predovšetkým medzi mladými ľuďmi.

Najčastejší spôsob užívania marihuany je fajčenie. Kúsky sušiny marihuany sa buď zmiešajú a fajčia spolu s tabakom joint, alebo sa fajčia samostatne v rôznych fajkách suché alebo vodné alebo cez upravenú umelú fľašu tzv. bongo. Do podoby vhodnej na takéto použitie sa musia najskôr pripraviť prostredníctvom tepelnej úpravy, pri ktorej ich účinné látky prenikajú do zvolených potravín mlieko, maslo. Tieto produkty sa môžu ďalej použiť pri príprave rôznych druhov pečiva marihuanové koláčiky.

Bezprostredné účinky marihuany pri jej fajčení nastupujú do 5 minút a trvajú 2 až 4 hodiny, v prípade ich užitia v potrave sa prejavia do 60 až 90 minút a môžu pretrvávať 8 až 10 hodín. Tieto účinky sa na fyzickej úrovni prejavia výrazným prekrvením očných spojiviek, zvýšenou frekvenciou srdca a suchom v ústach, pričom dochádza aj k zhoršeniu motorickej koordinácie tela a predĺženiu reakčného času. Na psychickej úrovni sa dostavuje mierne euforický stav, v ktorom sa čas spomaľuje a zvyšuje sa citlivosť na zrakové, sluchové a hmatové pocity. Užívateľ sa môže cítiť rozradostený, niekedy upadá do neutíšiteľného smiechu, prípadne sa ponára do vlastných nálad, pocitov alebo fantázií. Myšlienky plynú rýchlo a krátkodobá pamäť je utlmená. Marihuana podporuje chuť do jedla a pri odoznievaní ich účinkov nastáva ospalosť.

Bezprostredné riziká užitia marihuany môžu spočívať v stavoch úzkosti, ktoré sú niekedy spojené s paranoidnými myšlienkami príležitostne sa stupňujúcimi a prerastajúcimi až do paniky. Takýto stav sa môže vyskytnúť u neskúseného užívateľa, ktorý drogu berie sám, v nepríjemnej alebo cudzej situácii, či v obave z dôsledkov užitia nelegálnej látky. Veľmi ojedinele sa môže intoxikácia marihuanou prejaviť nevoľnosťami alebo zvracaním. Ak sa marihuana užije vo vysokých dávkach, najmä ústnym užitím, môže vyvolať toxické delírium, ktorého príznakmi sú zmätenosť, vzrušenie, dezorientácia, strata koordinácie a halucinácie. Toto delírium trvá tak dlho, pokiaľ trvá prítomnosť veľkého množstva drogy v mozgu.

Negatívne účinky:

Vážne psychické ochorenia

Kašlanie, astmatické príznaky, sťažené dýchanie

Tažkosti zo sledovaním toku myšlienok, spomalenie

Poruchy krátkodobej pamäte a komunikácie

Búšiace srdce, nekľud, napätie

Zníženie sociálnej úrovne užívateľa

Bolesti hlavy, točenie hlavy, zmätenosť, paranoja

Silná závislosť

Celková zmena vedomia

Pomalosť

Únava

Krvavé oči

Sucho v ústach

strata osobnej výkonnosti, hlavne vychudnutí chcípaci

Nutkanie na zvracanie

Pri dlhodobom užívaní sa jej účinky zoslabujú a je potrebná stále vyššia a vyššia dávka.

Posilňuje hlad

Riziká dlhodobého užívania marihuany spočívajú v oslabení imunitného systému organizmu a v prípade ich užívania fajčením dochádza tiež k poškodzovaniu pľúcneho systému, zúženie dýchacích ciest, vznik zápalov a zmenšená dychová kapacita so zvýšeným rizikom rakoviny dýchacích ciest. Pri určitej predisponovanej skupine osôb môže byť intenzívnejšie užívanie marihuany spúšťačom alebo urýchľovačom niektorých vážnych psychických ochorení, u mužov môže viesť k zníženiu potencie. S dlhodobým užívaním týchto drog sa tiež spája zníženie sociálnej úrovne užívateľa, poruchy pamäte a komunikácie, strata osobnej výkonnosti a záujmu o okolité dianie a spravidla dochádza aj ku vzniku psychickej závislosti. Väčšie dávky môžu spôsobiť halucinácie, strach, paniku, psychózy.

Mladí ľudia si myslia, že ak si dajú veľa marihuany, tak budú mať väčšiu zábavu a keď si k tomu pridajú alkohol, tak ešte väčšiu, takto to ale nefunguje, najlepšie je s tým ani nezačať. Treba hlavne žiť život, učiť sa, pracovať a športovať !

Pretože užívaním akýchkoľvek drog, či už marihuany, tvrdších drog, alkoholu, alebo cigariet z Vás urobia obyčajné trosky!

Trestná sadzba za nedovolenú výrobu a držanie omamných a psychotropných látok, jedov a prekurzorov

1. Kto bez povolenia vyrobí, dovezie, vyvezie, prevezie, inému zadováži alebo pre seba alebo iného prechováva omamnú alebo psychotropnú látku alebo jed alebo prekurzor, potresce sa odňatím slobody na 1 až 5 rokov alebo peňažným trestom.

2. Odňatím slobody na 2 až 10 rokov sa páchateľ potresce,

a/ ak získa činom uvedeným v odseku 1 značný prospech,

b/ ak spácha taký čin voči osobe mladšej ako 18 rokov,

c/ ak spôsobí takým činom ťažkú ujmu na zdraví.

3. Odňatím slobody na 8 až 15 rokov sa páchateľ potresce,

a/ ak spôsobí činom uvedeným v odseku 1 ťažkú ujmu na zdraví viacerých osôb alebo smrť,

b/ ak spácha taký čin ako člen organizovanej skupiny alebo v spojení s organizovanou skupinou pôsobiacou vo viacerých štátoch, alebo

c/ ak získa takým činom prospech veľkého rozsahu

Šírenie toxikománie

/1/ Kto zvádza iného na zneužívanie inej návykovej látky než alkoholu alebo ho v tom podporuje alebo kto zneužívanie takej látky inak podnecuje alebo šíri, potresce sa odňatím slobody až na 2 roky alebo zákazom činnosti alebo peňažným trestom.

/2/ Odňatím slobody na 6 mesiacov až 5 rokov sa páchateľ potresce,ak spácha čin uvedený v odseku 1 voči osobe mladšej ako 18 rokov.

O tom ako vplýva alkohol na človeka si môžete prečítať tu.

.

.

ODPORÚČAME:

Päť najnebezpečnejších krajín sveta! Drogy, vraždy, násilie

Čo je Helicobacter pylori? Prenos infekcie, príznaky a liečba

Trápi vás celulitída? Ako sa jej zbaviť?

Dáte si? Existuje marmeláda s alkoholom, vďaka ktorej sa môžete opiť

Zrada! Elektronické cigarety sú podľa vedcov škodlivejšie ako normálne cigarety!

tags: marihuana negativne ucinky na zdravie

Úvaha:

Aj obyčajné cigarety sú silné, skoro ako droga, pretože fajčiari sa toho nedokážu zbaviť.

Fajčiar škodí hlavne okoliu, stále celý smrdí od močky a každé ráno chrchle.


Najčítanejšie Zaujímavosti

Zaujímavé stránky:

zahradnecentrum

ovocieazelenina