.

.

AKTUALIZOVAŤ NAJNOVŠIE ČLÁNKY

Koronavírus stojí na hrane celosvetového rozšírenia

  • PDF
429
Like!

Získať spoľahlivé informácie o koronavírusy je ťažké a je to ťažšie aj o to, že rôzne záujmové skupiny využívajú šírenie koronavírusy pre svoje vlastné agendy.

Napr. mnohí ako vo vnútri aj mimo Číny využívajú šírenie vírusu ku kritike čínskej vlády. A ďalšie, a zas ako z Číny, ako aj z oblastí mimo nej, vyhlasujú, že vírus je biologickou zbraňou, ktorú na Číňanov nasadili USA. A iní ďalší zase uvádzajú, že globálne elita sa rozhodla splniť program zníženie svetovej populácie, a že Bill Gates, člen tejto elity, pred niekoľkými mesiacmi vyhlásil, že vypukne pandémia - a to zrovna v čase, ktorý práve teraz prežívame. Na internete sa môžeme dočítať, že krematória v Číne idú na plný prevádzku 24 hodín denne a sedem dní v týždni.

Oficiálne čínske vysvetlenie znelo až donedávna tak, že vírus vznikol na trhu, na ktorom sa predávalo mäso divoko žijúcich zvierat. A faktom zostáva, že Wu-chan, mesto väčšie ako ktorékoľvek iné v Spojených štátoch, je pred ostatným svetom izolovaná už dlhšie ako mesiac.

Francis Boyle z illinoiskej univerzity je expertom, zaoberajúcim sa výskumom použitia biologických zbraní pre vojnové účely a je tiež autorom protiteroristického zákona s využitím biologických zbraní z roku 1989. Ku koronavírusy prehlasuje, že on sám preštudoval štyri vedecké štúdie, ktoré bez akýchkoľvek pochybností potvrdzujú, že koronavírus je umelo vytvorená biologická zbraň. Tieto štúdie tiež dokazujú, že tento vírus obsahuje prvky, ktoré k nemu boli pridané s cieľom ľahšieho šírenia a k zníženiu schopnosti imunitného systému živého organizmu vírusu odolávať.

Boyle dodáva, že biologickoinženýrské práca, ktorá vírusu umožňuje ľahké šírenie, sa zhostila Univerzita Severnej Karolíny, a že proces umožňujúci, aby k vírusu bola pridaná HIV, bol vykonaný na istom pracovisku v Austrálii. Okrem toho Boyle uvádza, že čínski vedci z Wu-chan boli účastníkmi ako biologickoinženýrské práce s vírusom na Univerzite Severnej Karolíny, tak na zhora uveveném pracovisku v Austrálii, a všeobecne sa tak na výskume biologické zbrane podieľali.

Čínski vedci sa potom vrátili do Wu-chan sa znalosťami i materiálom, ktoré potom wu-chanské laboratóriu umožnili vyrobiť to, čo nazývame koronavírusy a čo dnes nesie oficiálny názov COVID-19.

Boyle tvrdí, že únik vírusu z laboratória bol samozrejme nechcený a že k takýmto únikom v minulosti už došlo.

V súčasnosti vedci uvádzajú, že osoba s vírusom COVID-19 v tele ho môže prenášať na svoje okolie, aby sama vykazovala akékoľvek známky ochorenia. Nu a keďže sa vírus prenáša ako vzduchom, tak priamym kontaktom, a na povrchu čohokoľvek prežije bez úhony až deväť dní, môže sa šíriť do všetkých strán, bez toho o sebe dáva vedieť. A pretože pravdepodobnosť smrti po nakazení koronavírusy sa odhaduje na 15 až 18 percent, možno hovoriť o skutočne vážne hrozbe.

Navyše sa ukázalo, že pôvodne ohlásená 14 denná doba karantény nestačí, a že táto má trvať minimálne 27 dní a najlepšie potom až 30 dní. Keďže však pomerne veľký počet ľudí vírusom nakazených opustil karanténu už po oných nedostačujúcich 14 dňoch, panujú dnes v západnom svete obavy a až šok z toho, že ony osoby, prepustené z karantény už po 14 dňoch, mohli už nákazu koronavírusy rozšíriť do svojho širokého okolia .

Zdroj:internet

Najčítanejšie Zaujímavosti

Zaujímavé stránky:

zahradnecentrum

ovocieazelenina