.

.

AKTUALIZOVAŤ NAJNOVŠIE ČLÁNKY

Ste pripravený, viete čo je Islám, Korán, Šária, Imám, Džihád, Hibdžáb, Búrka, Alláh, Mohamed, Šaháda?

  • PDF
5683
Like!

islam-veu

Zozbierali sme veľa dostupných a poučných informácii, ktoré by sme mali všetci vedieť.

 

 

Čo je to islám, Čo je to korán, Čo je to šária, Kto je to zarastený Imám, Čo je džihád?

Je čas sa pripraviť ...

Budeme sa proti tomu brániť? Alebo sa podrobíme islámu a koránu a budeme žiť v duchu koránu a šárie?

 

Nahradí tento islámsky spôsob života doterajšie myslenie, vykorení hyenistický kapitalizmus, zastaví vykorisťovanie človeka človekom, falošnú demokraciu a všade vládnuce peniaze ?

 

Jeden príklad absolútneho kapitalistického sebectva a hyenizmu sme sa dočítali na hlavnespravy.sk : U.S. Steel železiarne nepredal, chce viac. Aby ušetrili na mzdách, každý mesiac prepustia 29 ľudí. Riaditeľovi však platia milión dolárov mesačne!

 

Nastolí islám a zákony šária nové pravidlá a pokoru pre celú európu? Zničí oligarchiu, milionárov, homosexuálov, alkohol, grogy, prostitúciu, neveru, zlo a nenávisť medzi ľuďmi a hyenizmus ? Zatiaľ je to pre európu utópia, ale dokedy ...

 

 

Povieme si a prečo máme vedieť o islame? No pretože celá európa je dnes systematicky sýtená ideológiou islamu a hromadného prisťahovalectva, ktorú nechce a nedokáže nikto zastaviť.

A obyčajný ľudia sa proti tomuto neskutočnému islámskemu tlaku nedokážu nijak ubrániť, len poslušne prijať to čo príde.

islam4

Vraj islamske náboženstvo je po našom tradičnom kresťanstve druhým najrozšírenejším náboženstvom na svete. Teda je asi cca 1,8 miliardy vyznávačov Alláha a moslimskej viery.

 

Viete si predstaviť že len v samotnom Francúzku je odhadom asi 5 miliónov vyznávačov islamu, v Nemecku je tiež veľmi početná komunita cca 4 až 5 miliónov, v Anglicku okolo 3 milióny, v Belgicku, Švédsku, Holandsku, Nórsku, Španielsku, Taliansku, Grécku, Rakúsku, takner v každom štáte vEU postupne narastá silná ideológia islamu.

 

Takže v celej Európe je dnes vyše 20 miliónová menšina moslimov a neustále zo dňa na deň sa zvyšuje.

Väčšina z nich využíva veľmi štedrú európsku sociálnu pomoc, okolo 35 €uro na deň, zdarma bývanie, stravu, lekársku starostlivosť a iné výhody. Okrem toho ich aktívne podporuje arabský svet a islamské organizácie.

islam6

Čo vlastne vieme o islame ako takom a čo to znamená pre nás slovákov, čechov, maďarov, poliakov a pre celú ostatnú západnú i východnú európu?

 

No predsa jediné "Allahu akbar", znamená to "Boh je veľký".  Islamské učenie ako také hovorí o pokore človeka odovzdať sa celou dušou aj telom jedinej viere v Alláha... byť poslušným.

 

Musíme sa pripraviť na to, že ak raz príde aj na Slovensko islám a Alláh, budú to zásadné zmeny života hlavne pre ženy a deti. Islámsky muži majú dominantné postavenie a ženy sa musia vo všetkom podriadiť a bez rečí poslúchať muža. Inak hrozí, že žena dostane vylágoš, alebo verejné bičovanie a podobné telesné tresty, že vraj je to pre ňu takzvaný "spôsob liečby"...

 

Prvé pravidlo pre všetky ženy a dievčatá je !-povinnosť-! nosiť tradičný islamský odev. To znamená od hlavy po päty zahalená, tak aby nebola vidieť koža ani vlasy. Zdá sa vám to zvrátené že, ale ich pravidlá sú také.

Druhé pravidlo pre všetky ženy a dievčatá bude !-povinnosť-! konvertovať na islamskú vieru a prijať to bez odvrávania.

Ďalšie pravidlo je pravidelne sa päťkrát denne povinne modliť k Alláhovi. Neviete ako sa modliť k Alláhovi? Všetko sa postupne naučíte od arabského muža a knihu koránu možno preložia aj do slovenčiny.

 

V živote s arabským mužom sa niekedy nedá zabrániť prípadnému skrytému týraniu žien, alebo domácemu násiliu. Niečo také, ako keď napríklad žijeme s primitívom, alebo s alkoholikom a pravidelne nás otĺka a potichu všetko trpíme.

 

Dodržiava sa aj veľké množstvo ďalších islamských pravidiel a to napríklad, že nejedia bravčové mäso, alebo nesmú piť alkohol atď. Musia pravidelne prerušovať prácu kvôli modleniu, stavajú nové mešity, odmietajú princípy kresťanstva, ktoré sú častokrát zohľadnené v zákonoch (napríklad mnohoženstvo). Taktiež pre deti je pripravený celý rad nových pravidiel, hlavne možnosti výučby islamskej vierouky na školách.

Podľa učenia islámu sa ževraj každá ľudská bytosť rodí ako moslimská, bez ohľadu na to, či je pôvodne židovská, kresťanská, alebo ateistická.

 

Pre islamských mužov sú pekné biele ženy a dievčatá ako boží dar, pretože budú pre islám plodiť pekné pomiešané deti. Islámskych mužov na plodenie detí je dosť, takže o bielych mužoch sa prestane hovoriť. Muslimskí arabi sú veľmi bohatý a predovšetkým ich podporujú arabské štáty a európska únia. Každý musí získať čo najviac európskych manželiek a s nimi splodiť čo najviac detí. Pravdaže v medziach výkladu islámskeho zákona "šária". Vraj samotné slovo šária znamená cestu.

 

Niektoré z pravidiel, ktoré treba striktne dodržiavať:

Konverzia na islam je možná, avšak už nie je možná konverzia z islamu. To je podľa fundamentalistického výkladu šárie smrteľný hriech.

V islame neexistuje žiadna rovnosť ľudí, moslim vždy bude nadradený nemoslimovi.

V islame majú ženy iba polovičnú hodnotu muža, znovu rovnosť neexistuje a tá pôvodná rovnosť čo bola za kresťanstva zanikne.

V islame neexistuje možnosť že by si moslimka zobrala za muža nemoslima, je to smrteľný hriech.

V islame je žena vždy s menšími právami ako muž, takže muž má povolenie telesných trestov, žena je trestaná za veľký hriech, ako nemanželský sexuálny styk, bolestivé palicovanie za smilstvo, dokonca za cudzoložstvo môžu ženu i ukameňovať. A ešte riskuje, že sa nedostane do "raja".

 

Týchto päť prikázaní sa berie v isláme veľmi vážne a dodržiavajú sa doslovne. Prístup do raja pre moslima závisí od dodržiavania týchto piatich prikázaní:

1. Svedectvo viery: Neexistuje iný boh okrem Alaha a Mohamed je jeho prorok.

2. Modlitba: Päť modlitieb sa musí vykonať počas dňa.

3. Darovanie: Každý musí dávať tým, ktorí sú v núdzi, lebo všetko pochádza od Allaha.

4. Pôst: Popri očistnom pôste, všetci moslimovia majú pôst počas Ramadánu (je to deviaty mesiac podľa moslimského kalendára).

5. Hádž: Znamená to púť do Meky, ktorú by mal každý moslim podniknúť aspoň raz v živote.

 

Ďalšie tresty pre hriešnikov tentokrát v islámskom štáte, kde funguje naplno šária ... takzvaný "Hudúd" (zoznam trestov stanovených Mohamedom v Koráne) a ďalšie aplikované tresty.

1. Ten, kto uráža Alaha alebo proroka Mohameda, je potrestaný smrťou a to aj v prípade, že svoj čin oľutoval.

2. Trest smrti postihne aj tých, ktorí nedostatočne uctievajú islám, alebo ho opustia, prípadne robia špionáž pre neveriacich.

3. Podľa zákonov Islamského štátu musí umrieť aj ten, kto vraždil v skupine, ale ak pritom niečo ukradol, bude ukrižovaný. 4. Za cudzoložstvo v manželskom zväzku je trest smrti ukameňovaním.

5. Za smilstvo 100 rán bičom a vyhnanstvo.

6. Teraz pozor!!! odkaz pre všetkých buzerantov, za homosexualitu je trest smrti.

7. Za obyčajnú krádež vám odseknú ruku, alebo obe ruky, ak bola krádež spáchaná v skupine, aplikujú odseknutie pravej ruky a nohy naraz.

8. Za konzumáciu alkoholu, alebo ohováranie dostane vinník 80 rán bičom.

9. Zhodenie zo strechy budovy.

Teda čistý stredovek v modernej počítačovej dobe :) hlavným cieľom je forma verejného poníženia.

 

islam7

 

Viete čo je to ukameňovanie?

Ukameňovanie je jeden zo spôsobov vykonávania trestu smrti, pri ktorom celý dav ľudí hádže kamene do spútaného odsúdeného vinníka. Kameňovanie sa pravidelne používa najmä v islamských krajinách, napríklad v Mauritánii, Nigérii, Katare, Saudskej Arábii, Somálsku, Sudáne, Jemene a iných. V niektorých krajinách dokonca existuje nariadenie, ktoré určuje veľkosť kameňov, aby vinník neumrel priskoro a čo najdlhšie trpel. Je to najstrašnejšia smrť, akú si neviete ani predstaviť.

 

Zaujímavosť: Islamskí bojovníci veria tomu, že ak žena, protiislamská "bojovníčka" zabije bojovníka, nedostane sa tento do neba, ani nedostane 40 panien po smrti, ale skončí v pekle, preto sa veľmi boja dievčat bojovníčok. Hlavne členovia radikálneho Islamského štátu sa trasú hrôzou z Kurdských ženských bojovníčok. Pri zabití nebude raj, ani 40 panien, iba hrozné peklo a veľký kotol.

 

"Islamské" ženy skoro vôbec nepracujú, hlavné ich poslanie je rodiť viac a viac detí a starať sa o ne a byť "mužovi stále po ruke", aj na to sa treba pripraviť a zmeniť myslenie. Ženy nesmú fajčiť, ani piť alkohol.

 

Položme si nasledovné otázky, kto je Alláh ?

Že vraj v arabskom jazyku slovo Alláh označuje jediného skutočného Boha. Muslimovia uctievajú presne toho istého Boha ako Židia aj Kresťania.

Len muslimovia pomenúvajú "Boha" pre islamských veriacich skutočným menom "Alláh" a vyhýbajú sa používaniu slova "Boh".

 

Ale pozor, odborníci na islám hovoria že slovo "islamizmus" je o víťazstve, o nadradenosti a o svätom boji proti všetkým "neveriacim".

 

Tu treba zdôrazniť slová odborníkov, že samotný islám nie je vôbec jednotným náboženstvom.

Avšak práve radikálni islamisti o jednote islamu hlásajú, že jedine oni sú tými pravými predstaviteľmi islamu. Lenže realita je úplne iná.

 

Existujú skupiny s radikálnymi moslimskými duchovnými, ktorí toho zneužívajú a svojím hlásaním často šíria nenávisť a zlo. Sú to takzvaný "radikálny imámovia", ktorí svojím zámerne prekrúteným učením verbujú nových "džihádistov".

Čo je to ten džihádista ? Džihádizmus má znamenať násilný boj na podporu a šírenie islamskej viery, všetkým a všade.

 

Odborníci však hovoria, že Islam je dosť nesúrodá zmes rôznych smerov a názorov.

Všetci moslimovia síce vyznávajú hodnoty a pravidlá viery, ale vzájomne sa nezhodujú úplne vo všetkom.

To znamená príklad, ako keď idete do katolíckeho kostola a namiesto katolíckeho farára by tam mal omšu napríklad svedok jehovov.

 

Prečo to tak je ?

Podobne ako v judaizme, ani v islamskom učení nie je žiadny takzvaný "islámsky farár" na výklad islámskych náboženských textov z knihy Korán, ako je to napríklad u katolíckej cirkvi z Biblie.

 

Interpretáciu textov z Koránu mali od pradávna na starosti takzvaní "náboženskí učenci", ktorí sa na toto vykladanie pripravovali celé roky.

 

Korán ako taký je zložitý náboženský text, ktorý je často prekladaný z arabčiny len pomocou takzvaných prostredníkov. Tí si vyberajú témy veľmi selektívne, podľa toho, čo sa im práve hodí. Preto majú i extrémisti veľa možností, aby ospravedlnili svoje konanie v duchu islámu a to môže ohrozovať naše tradičné a udomácnené hodnoty kresťanstva.

 

Ale čo naozaj skrýva samotná kniha učenia islámu " Korán " ? To my obyčajní kresťania nevieme a ani sme doteraz nemali potrebu toto vedieť a koránu sa venovať.

 

Keďže v europe máme po stáročia tradičné hodnoty kresťanské, katolícke, evanjelické, pravoslávne a iné, menej islamské. V európe sme mali donedávna kostoly do ktorých sa chodíme modliť predsa ešte aj teraz.

 

Čo je to mešita ?

Pre európanov nové islámske učenie, kniha Korán, viera v Alláha, ako aj proroka Mohameda, prináša budovanie takzvaných mešít, nových modlitebných miest pre všetkých moslimských veriacich.

 

Avšak treba si uvedomiť, že v celej Európe vzniká viac a viac tzv. NoGo zón, kde nie je doporučovaný, niekde i zakazovaný pohyb nemoslimov. Sú to miesta kde už vládne "právo šaría" a kde sa dokonca už súdi podľa tohto vyslovene islámskeho práva.

 

Svetový kalifát je hlavnou víziou islamského štátu a realizácia zákona Allaha na zemi, (vláda Boha Allaha na Zemi) na čele s „jeho“ vybranými a v islame vzdelanými mužmi. Islam nepripúšťa žiadnu demokraciu, lebo, jedine Boh Allah je jediným a výlučným tvorcom zákonov.

 

Ale na druhej strane, v Európe možno zostane kresťanské iba Poľsko a Maďarsko, lebo ich patriotická hrdosť je veľmi silná a budú sa držať od islamizácie do poslednej chvíle.

 

islam2

 

Toto je veľmi zaujímavý výrok:

Plán europolitikov z Bruselu integrovať moslimov do spoločnosti v celej EÚ úplne zlyhal.

Moslimovia majú natoľko silné tradície a svoje zákony islamu, že sa nikdy neprispôsobia žiadnym iným zákonom.

V Koráne (CXII, súra 56/51) je jasne napísané: "vy, ktorí veríte, neberte si židov ani kresťanov za priateľov".

 

To znamená že kresťania nikdy nebudú rovnocený a aj samotné spolunažívanie je už teraz po celom svete veľmi problematické.

Takmer celá západná európa sa zmenila na epidémiu násilia a výtržností zo strany imigrantov, nazývajú to "kultúrny džihád", emigranti z afriky a ázie napádajú nevinné bezbranné ženy a deti, demolujú všetko okolo seba, vyvolávajú bitky, rastie nespokojnosť a radikálne útoky.

 

Treba vedieť aj to, že v európe existuje množstvo moslimov, ktorí neberú samotnú vieru v islám vôbec vážne, keďže ich za rúhanie a prehrešky nemá kto trestať! Preto fajčia, berú drogy, pijú alkohol, kradnú, páchajú násilie, výtržnosti a zlo. Ohrozené sú nielen všetky ženy, ale aj samotní seniori, nevládny ľudia, deti a tí čo sa nevedia brániť!

Podľa viacerých policajných zdrojov, množstvo imigrantov pochádza z veľmi nízkych a zločineckých kruhov.

V nemecku znikla aj špeciálna mapa s migrantskými násilnými zločinmi, ktorá sa neustále aktualizuje. Mapa TU

 

Takže kôli silnému nárastu násilných činov sa čoraz viac a viac množia protesty proti islamizácii európy.

 

Ale aj proti tvrdým praktikám zákona šárie, ako je napríklad ukameňovanie, bitie žien, hádzanie zo strechy a podobné násilné tresty, zvrátené je i polievanie žien kyselinou.

 

Protest v Prahe:

"Islám v ČR nechceme a Blok proti islámu instalovali na několika místech v Praze torza ukamenovaných žen. Policie nezjistila tímto činem žádné protiprávní jednání, uvedl mluvčí pražské policie Tomáš Hulan."

 

Niekoľko príkladov násilností :

1. "27-ročnú Afgánsku ženu zbili, kameňovali aby trpela a nakoniec zaživa upálili. Tento trest vykonali bez spravodlivého súdu. Bola neprávom obvinená z podpálenia koránu."

2. "Matku dvoch detí ukameňovali v Pákistáne k smrti, len preto že mala pri sebe mobilný telefón"

Pakistanská spoločnosť sa zrútila do tej miery, že držanie mobilného telefónu sa stalo závažným trestným činom. Je to ževraj považované za horší zločin ako znásilnenie alebo vražda.

3. "Švýcarští muslimové by rádi kamenovali nevěrné ženy, Švýcarská veřejnost zažila šok. Představitel islámské rady vyzdvihl kamenování jako hodnotu islámu"

Zdroj: http://novotnyjiri.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=147262

4. Ženu v Sudáne zbičovali len za to, že si sadla do auta s cudzím mužom.

V hlavnom sudánskom meste Chartúme dal zbičovať ženu menom Halima sudánsky mravnostný policajt, ​​keď sa na ňu prevalilo, že ide v aute s mužom, s ktorým nie je nijako spriaznená. Rozvášnený dav sa potom zhromaždil okolo a sledoval exekúciu bičovaním.

5. "Soud na Maledivách vynesl trest sto ran bičem nad dívkou (15) za to, že měla předmanželský sex. V minulosti dívku znásilnil její nevlastní otec, počal s ní dítě, které po narození zavraždil." Ohavný čin !!!

6. "Soud v Saúdské Arábii odsoudil nevinnou ženu na deset ran bičem za to, že si žena sedla za volant, dokážete si to představit? V Evropě je to nemyslitelné, ale v některých zemích však takové tresty stále padají."

 

Viete čo je kameňovanie satana?

Moslimskí pútnici každoročne idú do saudskoarabskej Mekky, kde sa zúčastnia tradičných sviatkov modlitieb a obetovania. Pútnici obetujú zviera, najčastejšie ovcu, na pamiatku Abraháma. Modlitieb sa zúčastňuje približne dva milióny pútnikov.

No každoročne sa stávajú nehody v snahe "ukameňovať satana". Bolo ušliapaných niekoľko pútnikov vo veľkej tlačenici pri troch stĺpoch zobrazujúcich satana, niektorí podľahnú infarktu či mrtvici.

islam8

 

Zvrátenosť:

Desivá islamská svadba v Jemene, osemročné dievčatko Rawan vydali za štyridsaťročného muža, zomrela o svadobnej noci po pohlavnom styku. Jej "manžel" sa rozhodol o svadobnej noci naplniť svoje manželské právo a s dieťaťom mal pohlavný styk . Spôsobil Rawan toľko poranení v oblasti genitálií, že dievčatko na ne ešte tej noci vykrvácala a zomrela.

Detské nevesty nie sú v moslimských krajinách žiadnou výnimkou. Povieme si, čím väčší zapadákov, tým horšie, ale omyl, pedofilov je dnes všade dosť. V Jemene to bohužiaľ nie je ojedinelý prípad. Táto Moslimská krajina stále povoľuje sobáše detských neviest s dospelými mužmi.

 

V krátkosti sme sa dozvedeli niektoré informácie o živote a čo môžeme očakávať.

Zdroj: internet

Najčítanejšie Zaujímavosti

Zaujímavé stránky:

zahradnecentrum

ovocieazelenina