.

.

AKTUALIZOVAŤ NAJNOVŠIE ČLÁNKY

Tibetský pohľad na rodičovstvo, výchova podľa tibeťanov

  • PDF
2991
Like!

tibetske-deti-vychova

V článku sa dozviete, ako vychovať z detí sebestačné osoby, ktoré rešpektujú svojich rodičov.

.

.

Základné pravidlá tibetskej výchovy: Najdôležitejší bod je výchova bez ponižovania a telesných trestov. Pretože deti sa nemôžu brániť.

Prvá časť života dieťaťa do 5 rokov: S dieťaťom by sa malo zaobchádzať ako s "kráľom". Nič mu nemôžete zakázať, iba ho rozptýliť. Ak robí niečo nebezpečné, treba odpútať pozornosť. V tejto chvíli je aktívne zvedavé a zaujíma sa o všetko čo prináša život. Ešte nie je schopné pochopiť dlhý logický reťazec, súvis medzi skutkom a nasledujúcim trestom. Napríklad ak rozbije drahú vázu. Vôbec nechápe, že na tú vázu musíte pracovať, aby ste ju mohli mať. Trest bude vnímať ako potlačenie z pozície sily. Ak ho potrestáte, učíte ho že ak on ju rozbije, musí počúvať toho, kto je silnejší. To chcete?

Druhé obdobie od 5 do 10 rokov: Od tohto veku by sa z dieťaťom malo zaobchádzať ako s "otrokom". Dajte dieťaťu úlohu a vyžadujte aby ju splnilo. Môžete trestať zlyhanie . Teraz sa u dieťaťa aktívne rozvíja inteligencia. Dieťa sa musí naučiť predvídať reakcie ľudí na jeho činy. Vytvoriť si pozitívny postoj k sebe samému a vyhnúť sa negatívnym prejavom. Rozvíjajte znalosti dieťaťa.

Tretie obdobie od 10 do 15 rokov: Ako s ním zaobchádzať ? Ako rovný s rovným. Aj keď nie je na rovnakej úrovni, pretože stále máte viac skúseností a znalostí. Poraďte sa s ním o všetkých dôležitých otázkach, poskytujte a podporujte nezávislosť. Podsúvajte mu svoju vôľu v "zamatovej rukavici" v rámci diskusií, tipov a rád. Ak sa vám niečo nepáči, potom zdôrazňujte a obráťte pozornosť k negatívnym dôsledkom a vyhnite sa priamym zákazom. Teraz sa rozvíja u dieťaťa samostatnosť a nezávislosť myslenia.

Posledné obdobie od 15 rokov a viac: Zaobchádzajte s ním s úctou. Na vzdelávanie je už neskoro, teraz máte žať plody svojej práce. Aké následky môže spôsobiť nedodržanie týchto pravidiel? Ak fyzicky trestáte deti do 5 rokov, môžete potlačiť ich vitalitu, chuť do života a inteligenciu. Učíte ho bezmyšlienkovite, počúvať hrubú silu. Urobíte z neho ľahkú korisť pre všetkých zloduchov. Ak budete pokračovať v inom správaní po dovŕšení piatich rokov, potom z neho vyrastie infantilné dieťa, neschopné pracovať a všetky duchovné snahy vyjdú nazmar. Z 10 ročného dieťaťa vyrastie neisté a závislé stvorenie. Ak nechcete rešpektovať dieťa po jeho 15, bude chcieť čo najskôr od vás odísť.

.

.

Najčítanejšie Zaujímavosti

Zaujímavé stránky:

zahradnecentrum

ovocieazelenina