.

.

AKTUALIZOVAŤ NAJNOVŠIE ČLÁNKY

Popolcová Streda je 5 marca 2014 pre kresťanov deň prísneho pôstu

  • PDF
9321
Like!

popolcova-streda-5-marca-2014

Popolcová streda je pred zeleným štvrtkom, potom nasleduje veľký piatok.

.

.

Je zdravé držať pôst od Popolcovej stredy do Veľkého piatku.

Neje sa mäso, ani žiadne mäsové výrobky, je to vlastne predveľkonočný pôst.

Buduci rok to bude Popolcová streda 18.2.2015

Zelený štvrtok je plačlivý štvrtok, keďže je dňom kajúcnikov.

Veľký piatok pred Veľkou nocou je spomienkou smrti Ježiša a začiatku konca jeho pozemského života.

Biela sobota, veľká alebo svätá, je posledným dňom veľkého týždňa. Názov „biela“ je z ľudových zvykov a veľkého upratovania, ktoré robili v tento deň a pred nedeľou zmŕtvychvstania pána.

Kresťania dodržiavajú štyridsaťdňový pôst, ktorý je už stáročia najvýznamnejším kresťanským sviatkom Veľkej noci.

Spoločne sa pomodlíme Otče náš a Zdravas Mária.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný, daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás od zlého. Amen.

Zdravas Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech ej i teraz i vždycky, až na veky vekov amen.

.

.

Najčítanejšie Zaujímavosti

Zaujímavé stránky:

zahradnecentrum

ovocieazelenina