.

.

AKTUALIZOVAŤ NAJNOVŠIE ČLÁNKY

Rodičia nezabudnite nahlásiť, kde sa nachádza vaše dieťa

  • PDF
15210
Like!

kde-je-vase-dieta

Ak ste obaja pracujúci rodičia a máte doma dieťa vo veku 3 až 6 rokov (alebo ktoré 1.februára a neskôr dovŕši 3 roky) a nenastupuje ešte do škôlky.

.

.

Musíte úradom oznámiť, kto sa oň počas dňa postará počas vašej neprítomnosti. V článku nájdete tlačivo, ktoré treba vyplniť. Pobyt dieťaťa treba nahlásiť na príslušnom úrade práce. Ak to neurobíte, môže sa o vás začať zaujímať sociálka a pozastaviť vám prídavky na deti.

Presné znenie novely:

K. 1.2.2014 nadobudne účinnosť novela zákona č. 600/2003 o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Zákon upravuje viacero zmien, pričom ustanovuje aj novú povinnosť oprávnenej osoby. Oprávnená osoba podľa §2 ods. 1 písm. a) až c) a e) je povinná po dovŕšení troch rokov veku nezaopatreného dieťaťa oznámiť platiteľovi písomne alebo elektronickými prostriedkami so zaručeným elektronickým podpisom, akým spôsobom a kde bude zabezpečovaná starostlivosť o toto nezaopatrené dieťa do začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, počas trvania nároku na prídavok a príplatok k prídavku.

To neplatí, ak starostlivosť o nezaopatrené dieťa zabezpečuje rodič nezaopatreného dieťaťa alebo osoba, ktorej je nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu a ak táto osoba poberá materské alebo rodičovský príspevok.

Uvedenú povinnosť si môžete splniť predložením tohto vyplneného formuláru:

Potvrdenie o poskytovaní starostlivosti o dieťa na účely PnD platné od 1.2.2014.doc

kde-su-vase-deti

ODPORÚČAME:

Inšpirácia na raňajky pre deti

Čínska fotosúťaž: Uhádnite, ktorá z nich je mama?

Tradícia: Osem mesačné dievčatko bude pokrstené v 140 ročných viktoriánskych šatách

To je autíčko! Je vyrobené z 500 000 kúskov lega a dosahuje rýchlosť až 28 km/h

Nebezpečné hry FarCry3, Gta4, GTA5, CallofDuty, Postal3, Crysis3, ResidentEvil6

tags: rodicia nezabudnite nahlasit kde sa nachadza vase dieta

.

.

Najčítanejšie Zaujímavosti

Zaujímavé stránky:

zahradnecentrum

ovocieazelenina